Termín 21.6. 2020   Sdílet na Facebook

Náhradní termín za odložené dílčí kurzy březen - květen  

Kurz splňuje podmínky pro Dotační titul  - 8.3. Podpora včelařství  Libereckého kraje.

Místo konání  Včelí Farma Smržov a provoz Modlibohov

Věnujte pozornost  i pobytovému kurzu  5. - 7.6. 2020 --> Kurz pro začínající včelaře 2020

---------------------------------------------

Kurz je rozdělen na 2 části

- teoretická 21.6.2020 se základní praxí (9 hodin)

- praktická  - praxe se včelmistrem na včelnici (cca 6 hodin/1 den - v průběhu prázdnin individuálně v rámci projektu "Včelařem na zkoušku")

 

Program 21.6.2020

- od 8:30 - 17:30 včelaření v teorii a praxi

Osnova kurzu pro začínající včelaře:
Kurz splňuje podmínky pro Dotační titul  - 8.3. Podpora včelařství  Libereckého kraje.

• Legislativa
• Používané a správné názvosloví
• Životní cyklus včely, trubce, matky
• Včelařský rok - život včelstva během roku od podletí do plného léta (srpen - červenec)
• Výběr stanoviště včelstev a další aspekty chovu včel
• Typy úlů a popis jejich částí včetně ukázek
• Včelí nemoci a léčení
• Hobby včelař a jeho vybavení pro chov včel krok za krokem
• Praxe na včelnici - práce ve včelstvech

S sebou pevné boty, pracovní oděv, ochranné pomůcky (kukla, klobouk) - případně lze zapůjčit (omezený počet).

 

Kurzovné : 1500 Kč/osoba 

případná následná praxe 500 Kč/osoba

Přihlášky do  19.6.2020 přes formulář