user_mobilelogo

 Tak, jako v uplynulých letech, připravujeme i pro nadcházející včelařský rok ucelený soubor kurzů a přednášek pro včelaře. Kurzy jsou určeny pro všechny skupiny včelařů od zájemců o včelaření (budoucích včelařů) přes začátečníky až po pokročilé včelaře, všichni na našich seminářích najdou něco nového.

Cyklus sestává z kurzů, přednášek a praktických činností, jež jsou zaměřeny na jednotlivé fáze včelařské praxe. Kurz se koná obvykle v sobotu od 8:30 do cca 15 - 17 hodin.

Plánovaná témata:

Včela a její obydlí, aneb jak vybrat vhodný úl a stanoviště

Život včelstva a základy ošetřování

Nástavkové včelaření

Kombinované včelaření

Moderní způsob vedení včelstev

Rojení – jak jej zvládnout i při silných včelstvech

Chov matek a léto

Biovčelaření v praxi

Kurzy jsou lektorovány několika učiteli včelařství a předními včelařskými odborníky:

- učitelem včelařství  a zkušeným praktikem, dlouholetým včelařem a učitelem včelařství Lukášem Svobodou,
- učitelem včelařství Ing. Tomášem Moravcem – na své farmě využívá moderní trendy a postupy ve včelařství

Jako  hosté se účastní

- Vojtěch Hajný - ekozemědělec na  Biofarmě Dolní Křečany.  Samostatně včelaří přes 20 let, posledních pět let striktně v systému ekologického zemědělství. Včelaření je nedělitelnou součástí rodinného statku.

- Miroslav Sedláček z Bučovic - dlouholetý zkušený včelař a propagátorem moderních  postupů ve včelařství, na své farmě obhospodařuje cca 900 včelstev.